Artykuł


TIK

SERWISY EDUKACYJNE

Akademia PWN   

 

http://pe.wszpwn.com.pl/pages/main/main.smnet#id=5634

Platforma edukacyjna zawiera filmy dostępne bez zalogowania i dotyczące treści zawartych na egzaminie gimnazjalnym oraz scenariusze lekcji, interaktywne prace domowe i zdjęcia (dostępne dla nauczycieli po zalogowaniu).

 

Baza Dobrych Praktyk w tym Baza Narzędzi Dydaktycznych 

 

http://bnd.ibe.edu.pl/

To zbiór dobrych praktyk zawierająca zestawy zadań z języka polskiego, historii, matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i wiedzy o społeczeństwie na poziomie gimnazjum.

 

Baza 2.0 – Biblioteka materiałów edukacyjnych.

 

http://www.ceo.org.pl/pl/biblioteka-materialow

Znajdują się tu przykłady działań, które można zrealizować w szkole (scenariusze lekcji, opisy eksperymentów, propozycje projektów), oraz pomoce (poradniki, bazy materiałów źródłowych i opisy przydatnych narzędzi), dla wszystkich poziomów edukacyjnych, przydatne w nauczaniu wszystkich przedmiotów, dostępne na różnych licencjach.

 

Biblioteka Narodowa  

 

http://polona.pl/

Polona to nowoczesny portal, który udostępnia w sieci zbiory Biblioteki Narodowej. Jest narzędziem pozwalającym na powszechne otwarcie dla czytelników skarbca i magazynów Biblioteki Narodowej.

 

Edukacja Medialna   

 

https://edukacjamedialna.edu.pl/

Serwis Edukacja Medialna zawiera scenariusze, ćwiczenia i materiały do zajęć języka polskiego, etyki, informatyki, plastyki, wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum.

 

Edukator.pl   

 

http://www.edukator.pl/eduv2/

To ogromny zbiór interaktywnych i multimedialnych aplikacji z różnych przedmiotów, dostępnych na wolnych licencjach. Interaktywne symulacje i animacje komputerowe odnoszące się do zjawisk obecnych w świecie przyrody mogą w wielu przypadkach stać się ciekawym i skutecznym dydaktycznie uzupełnieniem dla klasycznych doświadczeń. Wizualizacje zjawisk pomagają szybciej i lepiej zrozumieć ich istotę.

 

EduScience   

 

http://www.eduscience.pl/

Platforma, na której są  zamieszczone materiały edukacyjne z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych, stworzone przez nauczycieli praktyków.

 

Enauczanie   

 

http://www.enauczanie.com/

Portal edukacyjny dla nowoczesnych nauczycieli, edukatorów i rodziców dotyczący nowoczesnych metod edukacyjnych (metody m. inn.:  WebQuest,  projekt, ePortfolio) i mobilnych technologii (tablety, smartfony, e-booki i chmura w szkole).

 

eTwinning  

 

http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

Portal eTwinning oferuje nauczycielom szkolenia internetowe poświęcone narzędziom eTwinning oraz różnorodnym narzędziom komputerowym przydatnym przy realizacji projektów eTwinning.

 

Filmoteka Narodowa   

 

http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl#.VcnEc7XdXlE

 

Instytut Książki  

 

http://www.instytutksiazki.pl/

 

KHAN ACADEMY    

 

https://pl.khanacademy.org/

Khan Academy to marzenie każdego ucznia – biblioteka wideo z filmami z matematyki, historii, medycyny, fizyki, biologii, chemii, astonomii, ekonomii i informatyki. Udostępnia materiały edukacyjne o różnym stopniu trudności. Stworzenie filmów z ćwiczeniami pozwala na bieżąco mierzyć swoje postępy.

 

LearningApps.org

 

http://learningapps.org/

LearningApps.org jest aplikacją Web 2.0 wspierającą proces uczenia się i nauczania za pomocą małych interaktywnych modułów. Jest aplikacją, dzięki której można przygotować dużo atrakcyjnych gier i zadań online  dla uczniów oraz z uczniami. Można m. inn. stworzyć: zadania wielokrotnego wyboru, wykreślani, puzzle, dobieranie w pary, krzyżówki, uzupełnianie, teksty z lukami. Platforma umożliwia tworzenie klas, udostępnianie uczniom własnych ćwiczeń, monitorowanie działań uczniów, polegających na tworzeniu własnych materiałów edukacyjnych.

 

MROOZE      

 

http://mrooze.blogspot.com/

Blog prowadzony przez konsultanta OEIiZK Małgorzatę Rostkowską, która udostępnia wiarygodne i wypróbowane materiały z różnorodnych przedmiotów w ramach Otwartych Zasobów Edukacyjnych.

 

Narodowe Archiwum Cyfrowe 

 

http://www.nac.gov.pl/wiedza-i-edukacja/

 

Narodowy Instytut Audiowizualny 

 

http://www.nina.gov.pl/baza-wiedzy/

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa  

 

http://www.nid.pl/pl/

 

Pamięć.pl   

 

http://pamiec.pl/

Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Samouczki – TIK na co dzień  

 

http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/news/samouczki-tik-na-co-dzien

Aktywna Edukacja poleca samouczki aplikacji przydatnych dla nauczycieli różnych przedmiotów. Zostały one pogrupowane tematycznie i dotyczą:  prawa autorskiego, otwartych zasobów edukacyjnych, map myśli, filmów, blogów, książek i komiksów, prezentacji multimedialnych, pracy w chmurze, pracy metodą projektu.

 

Scholaris    

 

http://scholaris.pl/

Scholaris to bezpłatny portal wiedzy dla nauczycieli zawierający elektroniczne zasoby edukacyjne dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. Materiały są zgodne z nową podstawą programową i kompatybilne ze wszystkimi tablicami interaktywnymi i innymi urządzeniami wspomagającymi pracę nauczyciela, np. tabletami. Portal zawiera ponad 25 tysięcy interaktywnych materiałów, pomocnych w realizacji treści ze wszystkich przedmiotów lekcyjnych, na różnych poziomach edukacyjnych. Są to scenariusze lekcji, ćwiczenia, teksty, animacje, slajdy, symulacje, gry dydaktyczne, filmy etc.

 

Superbelfrzy

 

http://www.superbelfrzy.edu.pl/

Jest to otwarty blog społecznościowy poświęcony publicystyce oświatowej.

 

Ted Ed   

 

http://ed.ted.com/

Portal angielskojęzyczny zawierający olbrzymią bazę materiałów edukacyjnych. Materiały nadają się do prowadzenia zajęć metodą odwróconej lekcji: film, krótki test, i dwa zestawy pytań na poziomie podstawowym i pogłębionym. Można samodzielne przygotować swoją odwróconą lekcję.

 

Telewizja Polska 

 

http://edu.tvp.pl/

Baza multimedialnych materiałów z wielu kategorii tematycznych, takich jak: język polski, języki obce, nauka i technologie, matematyka, historia, geografia, kultura, ja i człowiek i przyroda.

 

Wrota Wiedzy    

 

http://www.ceo.org.pl/pl/wrota-wiedzy/start

Wrota wiedzy to zestawienie portali z zasobami edukacyjnymi i narzędziami, które pomagają się uczyć, a także uczyć innych, współpracować i tworzyć własne materiały.

 

Wyszukiwarka produktów od MEN   

 

https://wyszukiwarka.efs.men.gov.pl/

Witryna w jasny i czytelny sposób prezentuje produkty projektów systemowych i konkursowych Priorytetu III PO KL.Strona jest podzielona na pięć głównych zakładek:

  • Obszary tematyczne - Zarządzanie i nadzór, Rozwój szkół, Uczenie się przez całe życie, Doskonalenie nauczycieli oraz metod nauczania, Egzaminy zewnętrzne.
  • Etapy edukacji - Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna klasy I-III, Szkoła Podstawowa klasy IV-VI, Gimnazjum, Szkoły Ponadgimnazjalne, Kształcenie zawodowe.
  • Przedmioty - Wychowanie przedszkolne, Nauczanie zintegrowane I-III, Matematyka, Muzyka, Plastyka, Język polski, Przyroda, Wiedza o społeczeństwie, Etyka, Filozofia, Inne, Język mniejszości narodowej lub etnicznej, Język obcy nowożytny, Religia, Wychowanie fizyczne, Informatyka, Zajęcia techniczne, Chemia, Edukacja dla bezpieczeństwa, Fizyka, Geografia, Historia, Zajęcia artystyczne, Podstawy przedsiębiorczości, Historia sztuki, Język łaciński, Przedmioty zawodowe, Doskonalenie nauczycieli.
  • Nazwa Konkursu / projektu
  • Typ produktu - Multimedia, Nauczyciel w szkole, Pakiety edukacyjne, Podręczniki / Poradniki, Programy nauczania, Raporty / Sprawozdania, Testy / Sprawdziany, Badania, Platformy internetowe i szkolenia e-learningowe, Inne.

opracowała Iwona Łukiańska

Dodano: 2015-04-26 13:48:35

Ciekawe strony