Artykuł


Profilaktyka

 

Scenariusze lekcji, materiały do lekcji:

 

Narkotyki

Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi

 

Scenariusz spotkania z rodzicami. Dotyczy nawiązanie przez wychowawcę efektywnej współpracy, umożliwiającej zgodne działanie szkoły i domu, oraz  wzmocnienie ochrony uczniów w okresie dojrzewania przed zagrożeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych.
Scenariusz spotkania z rodzicami w szkole przewidziany na 2 godziny lekcyjne.

NARKOTYKI? NA CO MI TO

Konspekt zajęć dla pedagogów, psychologów i nauczycieli szkół gimnazjalnych. Celem zajęć jest podniesienie świadomości młodzieży na temat przyczyn i skutków uzależnień, uświadomienie psychicznych i środowiskowych czynników wpływających na rozwój uzależnienia oraz edukacja na temat konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych związanych z używaniem narkotyków.
Scenariusz lekcji - rozmowy o uzależnieniu i jego konsekwencjach. Wykorzystuje fragmenty książki "My dzieci z dworca Zoo", umożliwia uczniom zapoznanie się z problemem narkomanii i rozpoznaniem stanu po zażyciu substancji psychoaktywnej, umożliwia pracę w grupach i wykorzystanie potencjału uczniów poprzez wyrażanie własnego stanowiska odnośnie narkotyków. (z Portalu Scholaris)
Scenariusz lekcji, który obejmuje wykład, dyskusję i tworzenie prezentacji przez uczniów. W dyskusji ważne jest zwrócenie uwagi min. na problemy prawne i finansowe wiążące się z narkotykami. Porusza ona również kwestię wolności i jej granic.
Przewidziany na dwie godziny lekcyjne. Zakłada dyskusję między dwoma grupami uczniów mających przeciwne zdanie na temat narkotyków i wykład nauczyciela na temat zagrożeń wynikających z przyjmowania narkotyków.

Nowe zagrożenie - dopalacze  

Scenariusz spotkania z rodzicami

Stop narkotykom

Prezentacja dla uczniów, rodziców i nauczycieli
Alkohol, Tytoń

 

Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów Zawarte są scenariusze zajęć warsztatowych:
1. Poznajmy się bliżej, 2.Laboratorium ciała,
3. Naucz się  mówić „nie”, 4. Znajdź właściwe rozwiązanie, 5.  Uwierz w siebie.
Scenariusz wakacyjnych zajęć profilaktycznych (ze strony Państwowej  Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
Konflikty interpersonalne, Przemoc, Cyberprzemoc
Zestaw filmów adresowanych do uczniów klasach trzecich gimnazjalnych Tematyka obejmuje konflikty interpersonalne.
Akademia ochrony przed przemocą przedstawia scenariusze zajęć profilaktycznych dla młodzieży.
Cały cykl składa się z VI spotkań: 1. Handel dziećmi, 2. „Dowód miłości”, 3. Sponsoring, 4.Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, 5.Przemoc w rodzinie, 6. Przemoc rówieśnicza

Lekcja bezpieczeństwa

Dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych i I gimnazjalnych. Materiały edukacyjne programu Dziecko w Sieci.

Stop cyberprzemocy

Materiały edukacyjne programu Dziecko w Sieci

Dzień z życia

Materiały edukacyjne programu Dziecko w Sieci

Mój wizerunek online (I klasa gim)

Materiały edukacyjne programu Dziecko w Sieci

Przygody Fejsmena (1-2 klasa gim)

Materiały edukacyjne programu Dziecko w Sieci

Sztuka szukania

Materiały edukacyjne programu Dziecko w Sieci

W Sieci

Materiały edukacyjne programu Dziecko w Sieci
Web We Want. Internet jakiego chcemy (Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjalistów)
Materiały edukacyjne programu Dziecko w Sieci
Filmy, spoty, programy TV przygotowane w ramach programu Dziecko w Sieci.
Stop cyberprzemocy - film edukacyjny
Baw się w sieci BEZPIECZNIE
Gra promująca Helpline.org.pl

 

Seria przewodników dla dzieci i młodzieży, informujących jak bezpiecznie korzystać z najbardziej popularnych aplikacji.
Bezpieczne korzystanie z serwisu Facebook
Prywatność w serwisie Facebook
Bezpiecznego korzystania z serwisu Instagram na platformie Android
Informacje na temat bezpiecznego korzystania z serwisu Instagram na sprzęcie Apple
Bezpieczne korzystanie z serwisu Tumblr
Bezpieczne korzystanie z serwisu Twitter
Zajęcia e-learningowe dla dzieci, młodzieży, rodziców i profesjonalistów.
Przeznaczony dla uczniów z klas I-III gimnazjum, dotyczy serwisów społecznościowych i związanych z nimi zagrożeń. Gimnazjaliści wcielają się w rolę administratora portalu i rozwiązują problemy jego użytkowników. Szkolenie składa się z 11 modułów i zostało przewidziane na trzy jednostki lekcyjne.
Przeznaczony dla uczniów klas II-III gimnazjum i I-II szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z 2 modułów, w których młodzież zapozna się z dwoma powszechnie występującymi zagrożeniami: niebezpiecznymi kontaktami z osobami poznanymi w sieci oraz cyberprzemocą. Przejdź na platformę e-learningową.
INNE

Edukacja dla bezpieczeństwa

Scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej (ze strony Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu)

Kultura bezpieczeństwa

Scenariusze lekcji poświęconych tematyce bezpieczeństwa, w tym stresu, uzależnienia od telewizji, bezpiecznych zachowań w domu i w szkole oraz innych.
Scenariusze zajęć przeciwdziałających dyskryminacji (ze strony Przeciwdziałaj dyskryminacji).

Edukacja przeciw dyskryminacji

Scenariusze zajęć (ze strony Stowarzyszenia Vox Humana).

Młodzi aktywni

Scenariusze zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej młodzieży (ze strony Stowarzyszenia Civitas).

Scenariusze zajęć dla młodzieży

Na temat tolerancji, stereotypów wobec osób niepełnosprawnych ze strony Stowarzyszenia KEN.

Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych

Zagadnienia dotyczące przeciwdziałania agresji i przemocy wśród uczniów (ze strony Szkoły bez przemocy).

 

Poradniki, informatory i inne materiały

 

Narkotyki
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii poświęcone dopalaczom i narkotykom.
Publikacja Szkoły Policji w Katowicach. Zawiera charakterystykę substancji psychoaktywnych, opis działania i ilustracje. Publikacja dla osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu narkomanii lub poszukują materiałów przydatnych do prowadzenia zajęć tematycznych.
Smak życia- program profilaktyczny adresowany jest do młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat. W ciekawy sposób umożliwia poszukiwanie i refleksję nad tytułowym Smakiem życia

Dopalacze

Informator ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji
Informator dla rodziców i nauczycie(ze strony Krajowe go Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii)
ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji

Ryzyko używania narkotyków przez młodzież.

Poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców. Praca zbiorowa pod redakcją Doroty Macander,  ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji

Quiz o narkotykach

 
Prezentacja Fundacji Pedagogium.

O lekach, marihuanie
i dopalaczach bez histerii

Poradnik dla rodziców (ze strony Krajowe go Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii)

Zatrucia narkotykami

Plakat - pierwsza pomoc (ze strony Krajowe go Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii)
– przejście do strony http://www.dopalaczeinfo.pl/
Prezentacja przeznaczona jest prowadzenia zajęć edukacyjnych z uczniami.

Dzieci i narkotyki

Artykuł "Sprawdż czy twoje dziecko bierze narkotyki"

Narkotyki

Prezentacja
Prezentacja
Alkohol, Tytoń
Strona poświęcona edukacji i profilaktyce z zakresu uzależnienia od alkoholu oraz umiejętności społecznych takich jak asertywność. Duża ilość informacji przekazanych w języku młodzieżowym oraz testy interaktywne dają możliwość poprowadzenia ciekawej godziny wychowawczej
Prezentacja- autorki: Ewa Kotarska i Karolina Kulbacka,
klasa IIa Gimnazjum w Janówce
Konflikty interpersonalne, Przemoc, Cyberprzemoc
Poradnik ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji
Poradnik dla szkół, autor: Ewa Bąk ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji
Poradnik dla nauczycieli ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji, Autorzy: Anna Borkowska, Joanna Szymańska, Marta Witkowska
na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji
dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM
na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji
dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM
Poradnik ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji
Autor: Agnieszka Olszewska

Przemoc wobec dziecka.

Poradnik ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji
Autor: Danuta Morawska
Poradnik dla rodzica (ze strony Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Pile)
Prezentacja
Prezentacja

Zachowania ryzykowne w sieci

Prezentacja
Prezentacja
INNE
Narzędzia do diagnozowania przydatne w doradztwie zawodowym.
Poradnik metodyczny dla wychowawców gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego
Poradnik ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji
Poradnik ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji
Autor: Renata Arseniuk
Poradnik ze strony Ośrodka Rozwoju
Edukacji Autor: Cezary Żechowski

 

Polecamy Państwu następujące strony:

 

Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

 

To Kompendium wiedzy na temat narkotyków i narkomanii. Zawarte są tam informacje dotyczące:

 • charakterystyki poszczególnych substancji psychoaktywnych,
 • opisu ich działania,
 • szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych przyjmowaniem substancji psychoaktywnych,
 • sygnałów ostrzegawczych mogących świadczyć o tym, że nasze dziecko sięgnęło po narkotyki,
 • metod leczenia narkomanii oraz
 • pierwszej pomocy w sytuacji zatrucia substancjami psychoaktywnymi. 

1. Profilaktyka

2. O narkotykach i narkomanii

3. Narkotyki:

4. Narkomania

5. Sygnały ostrzegawcze

6. Profilaktyki w rodzinie

Na stronie znajdują się informacje dotyczące relacji miedzy rodzicami a dziećmi np.:

7. O testach

8. Baza placówek

Baza placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym jest ogólnodostępnym narzędziem internetowym umożliwiającym użytkownikowi w łatwy i przyjazny sposób wyszukać dowolną zarejestrowaną w Serwisie informację o placówce zgłoszonej do Krajowego Biura w ramach systemu terapii, rehabilitacji i readaptacji osób używających narkotyków w Polsce.

9. Wydawnictwa on-line – ulotki , broszury

 

Internetową poradnię ds. narkomanii

Ogólnopolska Poradnia Internetowa jest bezpłatnym serwisem pomocowym adresowanym do osób poszukujących informacji i pomocy w zakresie problematyki narkomanii.  Znajdą tu Państwo m. in.

 1. Informator o narkotykach, objawach i skutkach ich zażywania oraz o slangu narkotykowym
 2. Zbiór przepisów prawnych dotyczących narkomanii
 3. Artykuły, książki, czasopisma, prezentacje, raporty
 4. Pytania i odpowiedzi do lekarza, psychologa, prawnika
 5. Gdzie szukać pomocy – Placówki pomocowe, Telefony Zaufania
Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Na stronie znajdziecie m.in. informacje, które pozwolą poszerzyć wiedzę na temat zagrożeń płynących z narkomanii, alkoholizmu, przemocy oraz zdrowia psychicznego.

 

Informacje o narkotykach i alkoholu oraz o możliwości uzyskania wsparcia

Informacje o narkotykach:

Informacje o  alkoholu:
 1. Co to jest standardowy drink?
 2. Dlaczego pić mniej?
 3. Młodzi ludzie i alkohol
 4. Alkohol i ciąża
 5. Problem alkoholowy

Telefon zaufania ds. narkotyków 1800 459 459 .

Odwiedź Live Helper na stronie drugs.ie od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:30-01:00, indywidualne i poufne wsparcie. Możesz także udać sie do swojego lekarza rodzinnego, który skieruje Cię do odpowiedniego specjalisty.

 

opracowała Iwona Łukiańska

Dodano: 2014-03-26 13:45:03

Ciekawe strony