Artykuł


Sztandar Gimnazjum 5 Płock

Symbolika sztandaru i jego znaczenie


Sztandar naszej szkoły ma kształt kwadratu. Z jednej strony tkanina ma kolor czerwony i na tym tle rozpostarty jest biały orzeł w koronie – godło państwowe. Rozpostarte skrzydła ptaka symbolizują dążenia do najwyższego lotu, do pokonywania przeszkód i trudności. Podobne bariery będą pokonywać uczniowie, zdobywając wykształcenie. Druga strona sztandaru jest w kolorach naszego miasta – Płocka: żółtym, niebieskim i czerwonym. W centralnym miejscu, złotą nicią wyhaftowany jest napis: Gimnazjum Nr 5 w Płocku. Cały płat materiału wykończony jest złotymi frędzlami i umocowany na drzewcu ozdobionym mosiężną figurką orła. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie, w której znajdują się także insygnia pocztu sztandarowego.  Sztandar dla społeczności naszego gimnazjum jest symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Integruje środowisko. To znak rozpoznawczy naszej placówki. Używany podczas uroczystości podkreśla jej powagę i znaczenie. Pamiętając o jego wymowie, należy mu okazywać cześć i szacunek należny ludziom pracującym wśród młodzieży: nauczycielom, dyrekcji, pedagogom, rodzicom i innym pracownikom szkoły.
 

Poczet sztandarowy


Jest wytypowany z uczniów klas III, wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu. Kadencja pocztu trwa jeden rok.
 

 Skład pocztu sztandarowego:

 

  1. Michalina Gęsiorska     kl.3a               (asystująca)
  2. Mateusz Szatkowski      kl.3a               (sztandarowy)
  3. Natalia Przybylska         kl.3a               (asystująca) 

 

  1. Aleksandra Barankiewicz           kl.3b            (asystująca)  
  2. Cyprian Ogorzały                       kl.3b           (sztandarowy)
  3. Natalia Bulasińska                      kl.3b            (asystująca)


 

Opiekę nad sztandarem sprawują:                                                                                 p. Aleksandra Gałczyńska-Krawczyk i p. Marcin Lig


Udział w uroczystościach zobowiązuje uczniów pocztu do odświętnego stroju. Ponadto, każdorazowo otrzymują insygnia pocztu sztandarowego: biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze oraz białe rękawiczki.

 

   

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodano: 2014-09-11 19:48:30

Ciekawe strony