Artykuł


Kadra

Dyrektor Szkoły 
 • Eliza Ogorzała

Wicedyrektorzy
 • Jarosław Janicki
 • Iwona Łukiańska

 Nauczyciele języka polskiego:
 • Aleksandra Gałczyńska - Krawczyk
 • Barbara Kowalska
 • Ewa Łabuś
 • Izabela Wójcik

Nauczyciele języka angielskiego:
 • Kamila Biegańska 
 • Anna Dolman - Dyna
 • Agnieszka Kuźniarowicz - Gruda
 • Zuzanna Mazuś - Kaliszewska
 • Emilia Stańczak
 • Piotr Wiśniewski

Nauczyciele języka niemieckiego:
 • Alina Lorenz
 • Agnieszka Rosiak 

 Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie:
 • Jolanta Malecka
 • Anna Rutkowska
 • Paweł Śmigała

Nauczyciele historii:
 • Jarosław Janicki
 • Jolanta Malecka
 • Anna Rutkowska
 • Joanna Wodowska

Nauczyciel geografii:
 • Iwona Kołodziejska

Nauczyciel plastyki:
 •  Jolanta Gostomska

Nauczyciel muzyki:
 • Elżbieta Dobies

Nauczyciele zajęć artystycznych:
 • Elżbieta Dobies
 • Jolanta Gostomska

Nauczyciele matematyki:  
 • Rafał Gąsiorowski
 • Bożena Skorłutowska
 • Ewa Słupecka
 • Krzysztof Stefaniak
 • Barbara Szymańska

Nauczyciele chemii:
 • Jadwiga Kruczyńska
 • Olga Zalewska

Nauczyciele fizyki:
 • Jerzy Kruczyński
 • Iwona Łukiańska

 Nauczyciele biologii:
 • Elżbieta Kulikowska
 • Olga Zalewska 

Nauczyciele informatyki:
 • Rafał Gąsiorowski
 • Paweł Kamiński
 • Krzysztof Stefaniak

 Nauczyciele zajęć technicznych:
 • Jolanta Gostomska
 • Barbara Szymańska

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:
 • Paweł Śmigała

 Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:
 • Anna Rutkowska

 Nauczyciele religii:
 • Małgorzata Kaźmierczak
 • Joanna Szczepkowska - Okraszewska

 Nauczyciele wychowania fizycznego:
 • Elżbieta Goś
 • Paweł Kamiński
 • Krystyna Lachowicz
 • Marcin Lig
 • Jarosław Stawicki
 • Anna Sieradzka
 • Maciej Wierciński

 Doradca zawodowy:
 • Beata Augustowska

Nauczyciele biblioteki
 • Elżbieta Dobies
 • Paweł Śmigała

Nauczyciele świetlicy:
 • Beata Augustowska
 • Gabriel Sieradzki 

Nauczyciele wspomagający pracę z uczniem
 o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

(rewalidator,  logopeda, tyflopedagog, nauczyciele wspomagający):
 • Ewa Buchalska
 • Maja Przybyszewska
 • Anna Rutkowska
 • Joanna Wodowska
 • Olga Zalewska
 • Justyna Żółtowska
 • Katarzyna Bratkowska
 • Anna Kowalewska-Makuch

Dodano: 2014-09-01 14:33:03

Ciekawe strony