Artykuł


Szkoła z Klasą 2.0

Celem  programu Szkoła z Klasą 2.0 jest pomoc w przygotowaniu młodych ludzi do życia w nowoczesnym świecie i w kształtowaniu ich na aktywnych obywateli, którzy chcą się uczyć i potrafią podejmować nowe wyzwania.  


Podejmowane przez uczestników działania skupiają się na:

  • mądrym i przemyślanym wykorzystywaniu technologii informacyjno - komunikacyjnych w codziennej pracy szkolnej,
  • rozwijaniu u uczniów samodzielnego i krytycznego myślenia,
  • uczeniu odpowiedzialnego (z poszanowaniem praw autorskich) korzystania ze źródeł,
  • czytaniu ze zrozumieniem, analizowaniu i selekcjonowaniu informacji
  • pracy zespołowej,
  • współpracy ze społecznością lokalną.

 

 

Umiejętność czytania ze zrozumieniem jest niezbędna w każdej dziedzinie. Będziemy rozwijać kompetencji czytania i analizy różnych tekstów, samodzielnego dochodzenia do wiedzy i do rozwiązań. Będziemy pokazywać, jak na różne sposoby można odkrywać świat i ćwiczyć wytrwałość w dążeniu do celu.

 

Zasady programu.

 

Piąta edycja „Szkoły z Klasą 2.0” trwa cały rok szkolny – od września 2014 do końca sierpnia 2015.

 

W programie bierze udział Zespół 2.0, złożony z dyrektora i nauczycieli z których jeden zostaje szkolnym koordynatorem. Koordynator czuwa nad całością działań w szkole. Wszyscy członkowie Zespołu 2.0 biorą aktywny udział w programie: realizują swoje zadania i opisują je na platformie e-coachingowej oraz wspólnie planują działania i zmiany, które będą chcieli wprowadzić w danym roku szkolnym.

 

Uczniowie realizują zadania wspólnie z nauczycielami. Mogą prowadzić blogi, na których relacjonują, jak wykorzystują TIK do nauki, jak uczą innych czy realizują projekty. Więcej informacji na temat rejestracji uczniów i zakładania blogów znajduje się w zakładce Zgłoszenia - Uczniowie.

 

Realizacja zadań w I semestrze 2014/2015:

 

Debaty klasowe

 

Realizowano zadanie polegające na powstaniu Kodeksu 2.0. Uczniowie wspólnie z nauczycielami wklasach wypracowali zasady i dobre praktyki korzystania z nowych technologii w uczeniu się i nauczaniu. W szkole odbyły sie debaty  klasowe oraz zadania sprawdzające zrozumienie wypracowanych zasad i umiejętność stosowania ich w praktyce.

 

W szkole odbyły się klasowe debaty.

Zobacz przygotowanie do debaty - klasa 3b,  klasa 3c,    klasa 2f,    klasa 2a

 

 Debata Szkolna

 

4 lutego 2015 roku przedstawiciele klas pierwszych, drugich i trzecich wzięli udział w debacie szkolnej w ramach realizowanego przez szkołę projektu „Szkoła z klasą 2.0”.

Celem spotkania było wypracowanie wspólnych zasad wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Wcześniej odbyły się debaty klasowe, w których uczniowie odnosili się do 7 zaproponowanych w programie punktów m. in. ucz i ucz się z TIK, nie kradnij i nie daj się okraść, komunikujemy się, komputery pod ręką. Szkolne spotkanie trwało około 90 minut, z 10 minutową przerwą, którą uczniowie wykorzystali na niemoderowaną dyskusję pomiędzy sobą.  

Debatę prowadził koordynator szkolny p. Krzysztof Stefaniak. Uczniowie chętnie przedstawiali swoje opinie i spostrzeżenia, aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Uczniowie wyrażali poglądy na temat sposobów wykorzystywania TIK w swojej edukacji, form komunikacji w sieci, bezpieczeństwa podczas poruszania się w Internecie. Podawali swoje pomysły, jak sensownie korzystać z komputera, jak być bezpiecznym w sieci. Kontrowersyjne okazało się korzystanie z portali społecznościowych, uczniowie mieli na ten temat różne poglądy, którymi się dzielili i które argumentowali. Sporna była również kwestia komunikacji w szkole miedzy nauczycielami, nauczycieli z uczniami oraz szkoły z rodzicami.Uczniowie na koniec debaty wyciągnęli wnioski ze swej dyskusji i decydowali wspólnie o zapisie kolejnych punktów kodeksu.

 

Fotorelacja

http://www.gimnazjum5plock.pl/album_debatakodeks/index.html

 

Kodeks 2.0

http://www.gimnazjum5plock.pl/dokumenty/Kodeks2.pdf

 

Realizacja zadań w II semestrze 2014/2015:

 

Szkolny Festiwal 2.0

 

Hasłem przewodnim była nauka przez doświadczenie.

 

Pierwszy etap Szkolnego Festiwalu 2.0 odbył się 8 kwietnia 2015 roku. Został połączony z Piknikiem Naukowym dla uczniów naszego gimnazjum oraz z Dniem Otwartym dla przyszłych gimnazjalistów. Spotkanie odbyło się w sali widowiskowej Odbyły się pokazy działania praw fizyki przygotowane przez uczniów Gimnazjum nr 5. Gwoździem programu był pokaz doświadczeń chemicznych przygotowany przez zaproszonych gości z pracowni Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia.

 

8 kwietnia 2015 roku w pracowni fizycznej i chemicznej odbyły się warsztaty chemiczne  jako druga część druga festiwalu. Uzdolnieni uczniowie klas 2 i 3 wzięli w nich udział wykonując doświadczenia i wyciągając wnioski. Celem zajęć było pokazanie uczniom jak w kreatywny sposób można się uczyć chemii. W ciągu 2 godzin lekcyjnych uczniowie pod kierunkiem pani z Centrum Chemii w małej Skali z Torunia wykonali 4 zaskakujące doświadczenia. Badali miedzy innymi działanie sodu i magnezu na wodę wobec roztworu fenolofteleiny, porównywali moce kwasów (octowy i cytrynowy), ogrzewali mieszaniny alkoholu i atramentu oraz działanie glinu na nasycony roztwór chlorku miedzi (II). Uczniom nie znikał uśmiech z twarzy, wszyscy świetnie się bawili. Młodzież czeka na kolejna taka okazje, było świetnie!

 

Część trzecia odbyła się 29 maja 2015 roku. Było to podsumowanie pracy nauczycieli zespołu Szkoły 2.0. Uczniowie zaprezentowali efekty rocznej pracy w programie Szkoły 2.0. Ponadto powtórzone zostały najciekawsze doświadczenia dla naszych uczniów. Zaproszeni zostali przedstawiciele Rady Rodziców. Uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w realizacji doświadczeń:

  • chemicznych – właściwości cieczy nienewtonowskiej, wulkanu chemicznego, badanie właściwości różnych roztworów: proszku do prania, "kreta", octu, wody, kwasu solnego za pomocą soku z buraków jako wskaźnika;
  • fizycznych – poduszkowiec, skąd się bierze prąd, wiatr,  nurek kartezjański, elektromagnes.

Podczas festiwalu wystawiono bajkę „Czerwony kapturek” w języku angielskim, przedstawiono wyniki realizacji projektów: Matematyczne domino, Gazeta szkolna, zaprezentowano bloga „TIK na języku angielskim” oraz wykorzystanie platformy Moodle w edukacji.

 

Relacja filmowa z pierwszej części:

https://www.youtube.com/watch?v=-YEZHYJ_dNM&feature=youtu.be

 

Fotorelacja z części pierwszej

http://www.gimnazjum5plock.pl/album_dzienotwarty/index.html

 

Fotorelacja z warsztatów chemicznych

http://www.gimnazjum5plock.pl/album_chemia/index.html

 

Dodano: 2014-11-06 14:15:28

Ciekawe strony