Artykuł


Projekt Edukacyjny

 

Projekty Edukacyjne

 

Od 1 września 2009 roku w przedszkolach i szkołach wdrażana jest nowa podstawa programowa wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), która stawia przed szkołą zadanie rozwijania umiejętności i postaw, warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

Zgodnie z tym założeniem szkoła ma uczyć m.in. umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas rozwiązywania problemów oraz tworzenia i publicznego wygłaszania wypowiedzi. Uczniowie zaś mają poznać i zrozumieć zjawiska spotykane w otaczającym świecie, sprawnie komunikować się i działać z innymi ludźmi, przygotować się do wykonywania różnych zadań, które życie osobiste, praca zawodowa i uczestnictwo obywatelskie stawiają przed dorosłym człowiekiem.

 

Skuteczną metodą kształcenia kompetencji, potrzebnych do pełnienia w przyszłości pożądanych ról osobistych, społecznych i zawodowych jest realizowanie przez zespół uczniów projektu edukacyjnego. Z założenia jest to systematyczne i długoterminowe działanie prowadzone przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela, na które składają się planowanie, wykonanie i publiczna prezentacja osiągniętych efektów. A wszystko to ma pomagać w osiąganiu celów kształcenia i wychowania oraz w kształceniu umiejętności, jakie powinien posiadać każdy uczeń kończący gimnazjum.

 

Wywiązując się z zadań jakie stawiane są przed naszym gimnazjum, corocznie stwarzamy warunki umożliwiające uczniom klas drugich uczestnictwo w gimnazjalnym projekcie edukacyjnym, a w trosce o sprawny ich przebieg dbamy o to, aby wszystkie odbywały się zgodnie z „Warunkami realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Nr 5 w Płocku” oraz harmonogramem ich realizacji. Zachęcamy do zapoznania się z niezbędnymi dokumentami.

 

WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM NR 5 W PŁOCKU

 

Pobierz

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM NR 5 W PŁOCKU W ROKU2016/2017

Pobierz

 

Lista tematów projektów dorealizacji w roku szkolnym 2016/17

Pobierz

 

Dodano: 2014-09-30 14:02:15

Ciekawe strony