Artykuł


Kalendarium Gimnazjum nr 5

Historia

28.08.1959 r.

Oddano do użytku pierwszą szkołę podsawową wybudowaną na terenie Płocka po wojnie. Budynek zaprojektował inż. Lawerman. Wykonawcą było Państwowe Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Płocku. Dyrektorem zostaje Arkadiusz Przychodzień.

15.05.1963 r.

Szkole Podstawowej nr 10 nadano imię Zygmunta Padlewskiego.

14.05.1966 r.

Szkoła otrzymała sztandar. W skład pierwszego pocztu sztandarowego weszli: Anna Pesta, Elżbieta Suchanecka, Marek Zawadzki.

01.09.1974 r.

Szkoła Podstawowa nr 10 przenosi się do budynku Politechniki Warszawskiej, Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicz.

01.09.1975 r.

"Dziesiątka" w nowej szkole przy ul. Buczka 4.

15.05.1978

W 115 rocznicę śmierci patrona szkoły, Szczep ZHP przy SP 10 otrzymał sztandar.

1978 r.

Szkoła Podstawowa nr 10 zostaje udekorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

rok szkolny 1982/83

Powstaje sala rekreacyjna i pawilon dydaktyczny dla klas młodszych.

10.03.1984 r.

Uroczyste otwarcie sali gimnastyczno - rekreacyjnej.

06.1984 r.

Obchody Dni Olimpijczyka z okazji 100 lat Sportu Polskiego z udziałem olimpijczyków: MARII KWAŚNIEWSKIEJ - MALISZEWSKIEJ I ZDZISŁAWA KRZYSZKOWIAKA.

16.05.1987 r.

Uroczyste przekazanie Szkole Podstawowej nr 10 segmentu z dodatkowymi salami dydaktycznymi.

01.1989 r.

Dyrektor SP 10 - Kazimierz Pilewski zostaje wybrany "PŁOCCZANEM ROKU 1988".

31.08.1990 r.

Dyrektor Kazimierz Pilewski odchodzi na emeryturę, dyrektorem zostaje pan Krzysztof Szymański.

 

Ostatnie Lata:

1.09.1992 r,

Kierowanie "10" przejmuje Barbara Szczawińska.

1992/93 r.

Szkoła otrzymuje odznakę "Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej", nadaną przez Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

1933/94 r.

"marzec" - organizujemy pierwszy "Przegląd Teatrzyków Językowych", których staje się w następnych latach imprezą regionalną.

"maj" - dla uczczenia patrona szkoły, organizujemy wielką wystawę, której zwiedzanie proponujemy innym szkołom.

1994/95 r.

Powstaje pierwsza pracownia komputerowa z funduszy Komitetu Rodzicielskiego.
Zakładamy w szkole siłownię i salę rehabilitacyjną dla uczniów.

1995/96 r.

Nauczyciele rozpoczynają realizację szeregu programów innowacyjnych: "W świecie sztuki", "Ekologia w nauczaniu biologii i geografii", "Metody Zuchowe na lekcjach w klasach I-III", "Komputery w nauczaniu matematyki".

1996/97 r.

Unowocześniamy pracownie przedmiotowe;
nasi sportowcy sięgają po najwyższe sukcesy sportowe w dziedzinie piłki nożnej, ręcznej, w biegach i w pływaniu;
uruchamiamy nowoczesny uczniowski radiowęzeł.

1997/98 r.

Sprawujemy honorową opiekę nad proporcem przechodnim; masowo uczestniczymy i organizujemy imprezy patriotyczne;
uczniowie zdobywają aż 10 tytułów laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

1998/99 r.

Przygotowujemy się do zadań związanych z reformą oświaty. Samorząd Uczniowski rozpoczyna batalię o zdrowy styl życia, programem: "Nie piję, nie palę, nie ćpam".

1.09.1999 r.

Zostajemy Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Płocku, kierowanym przez: dyrektor Barbarę Szczawińską, wicedyrektor U. Andrzejewską i wicedyrektor K. Winnicką.

2000 r.

Rozpoczynamy realizację licznych projektów edukacyjnych:

  1. "Tydzień Kultury Europejskiej"
  2. "Płocczanie, którzy tworzyli i tworzą historię naszego miasta"
  3. "Generał Zygmunt Padlewski".

1.09.2001 r.

Likwidacja SP 10, Gimnazjum nr 5 rozpoczyna funkcjonowanie jako samodzielna placówka.

10.10.2003 r.

Gimnazjum nr 5 otrzymuje certyfikat "Szkoły z Klasą".

15.11.2003 r.

Gimnazjum nr 5 otrzymuje imię generała Zygmunta Padlewskiego, symbolem szkoły jest sztandar.

2003/2004 r.

Uczniowie odnoszą sukcesy na skalę wojewódzką:

- laureat konkursu wojewódzkiego z biologii

- finaliści konkursów przedmiotowych (fizyka, geografia, j. polski, historia, filozofia)

- laureat międzynarodowego konkursu matematycznego "Kangur"

Uczniowie liczą się w rozgrywkach sportowych regionu, zdobywają puchary i wyróżnienia.

Dodano: 2014-09-08 15:52:15

Ciekawe strony