Artykuł


Profilaktyka

 

Polecamy Państwu następujące strony:

 

Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

 

To Kompendium wiedzy na temat narkotyków i narkomanii. Zawarte są tam informacje dotyczące:

 • charakterystyki poszczególnych substancji psychoaktywnych,
 • opisu ich działania,
 • szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych przyjmowaniem substancji psychoaktywnych,
 • sygnałów ostrzegawczych mogących świadczyć o tym, że nasze dziecko sięgnęło po narkotyki,
 • metod leczenia narkomanii oraz
 • pierwszej pomocy w sytuacji zatrucia substancjami psychoaktywnymi. 

1. Profilaktyka

2. O narkotykach i narkomanii

3. Narkotyki:

4. Narkomania

5. Sygnały ostrzegawcze

6. Profilaktyki w rodzinie

Na stronie znajdują się informacje dotyczące relacji miedzy rodzicami a dziećmi np.:

7. O testach

8. Baza placówek

Baza placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym jest ogólnodostępnym narzędziem internetowym umożliwiającym użytkownikowi w łatwy i przyjazny sposób wyszukać dowolną zarejestrowaną w Serwisie informację o placówce zgłoszonej do Krajowego Biura w ramach systemu terapii, rehabilitacji i readaptacji osób używających narkotyków w Polsce.

9. Wydawnictwa on-line – ulotki , broszury

 

Internetową poradnię ds. narkomanii

Ogólnopolska Poradnia Internetowa jest bezpłatnym serwisem pomocowym adresowanym do osób poszukujących informacji i pomocy w zakresie problematyki narkomanii.  Znajdą tu Państwo m. in.

 1. Informator o narkotykach, objawach i skutkach ich zażywania oraz o slangu narkotykowym
 2. Zbiór przepisów prawnych dotyczących narkomanii
 3. Artykuły, książki, czasopisma, prezentacje, raporty
 4. Pytania i odpowiedzi do lekarza, psychologa, prawnika
 5. Gdzie szukać pomocy – Placówki pomocowe, Telefony Zaufania
Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Na stronie znajdziecie m.in. informacje, które pozwolą poszerzyć wiedzę na temat zagrożeń płynących z narkomanii, alkoholizmu, przemocy oraz zdrowia psychicznego.

 

Informacje o narkotykach i alkoholu oraz o możliwości uzyskania wsparcia

Informacje o narkotykach:

Informacje o  alkoholu:
 1. Co to jest standardowy drink?
 2. Dlaczego pić mniej?
 3. Młodzi ludzie i alkohol
 4. Alkohol i ciąża
 5. Problem alkoholowy

Telefon zaufania ds. narkotyków 1800 459 459 .

Odwiedź Live Helper na stronie drugs.ie od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:30-01:00, indywidualne i poufne wsparcie. Możesz także udać sie do swojego lekarza rodzinnego, który skieruje Cię do odpowiedniego specjalisty.

 

Stronę narkotykiinfo.pl

Na stronie umieszczone zostały informacje:

 

         CO WARTO WIEDZIEĆ:

 1. słowo od profesionalisty

 2. co warto wiedzieć?

 3. dlaczego warto wiedzieć?

 4. gdy biorą

 5. dlaczego sięgają po narkotyki?

 6. sygnały ostrzegawcze

 7. opinia toksykologa

JAK ZAPOBIEGAĆ:

 1. jak być skutecznym rodzicem?

 2. jak chronić?

 3. co dziecku potrzebne najbardziej?

 4. szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem

 

Stronę dopalaczeinfo.pl
 1. 1. co TO są dopalacze?
 2. 2. Mity i prawda o dopalaczach
 3. 3. Szczegóły o dopalaczach
 4. Uwaga

Strony warte obejrzenia:

Poradniki, informatory i inne materiały

 

Narkotyki
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii poświęcone dopalaczom i narkotykom.
Informator ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji
informator dla rodziców i nauczycieli (ze strony Krajowe go Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii)
 
Poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców. Praca zbiorowa pod redakcją Doroty Macander,  ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji
 
poradnik dla rodziców (ze strony Krajowe go Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii)
poradnik dla nauczycieli i rodziców (ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji)
pierwsza pomoc (ze strony Krajowe go Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii)
– przejście do strony http://www.dopalaczeinfo.pl/
Prezentacja przeznaczona jest prowadzenia zajęć edukacyjnych z uczniami.
 
 
Prezentacja
Prezentacja dla rodziców
Prezentacja przygotowana na potrzeby Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2012 Gminy Augustów.
Alkohol, Tytoń
Strona poświęcona edukacji i profilaktyce z zakresu uzależnienia od alkoholu oraz umiejętności społecznych takich jak asertywność. Duża ilość informacji przekazanych w języku młodzieżowym oraz testy interaktywne dają możliwość poprowadzenia ciekawej godziny wychowawczej
Prezentacja- autorki: Ewa Kotarska i Karolina Kulbacka, klasa IIa Gimnazjum w Janówce
broszura dla rodziców
prezentacja
Konflikty interpersonalne, Przemoc, Cyberprzemoc
ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji
Poradnik dla szkół, autor: Ewa Bąk ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji
Prawne aspekty przemocy w rodzinie.  Autor: Agnieszka Olszewska
ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji
Przemoc wobec dziecka. Danuta Morawska
ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji
poradnik dla rodzica (ze strony Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Pile)
 
 
Poradnik dla rodziców ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji
Poradnik dla rodziców
 
 
 
INNE
narzędzia do diagnozowania przydatne w doradztwie zawodowym.
Broszura dla rodziców
Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum
 
ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji
Autor: Cezary Żechowski
poradnik opracowany przez Instytut Matki i Dziecka.
ze strony Krajowego Funduszu  na rzecz dzieci
 
Między lekcjami - poradnik dla rodziców. Jak rozmawiać z dzieckiem o przemocy w szkole (i nie tylko).
Poradnik dla rodziców ze strony Szkoła bez przemocy
 
Broszura ze strony fundacji ETOH
Broszura ze strony fundacji ETOH

 

opracowała Iwona Łukiańska

Dodano: 2014-03-26 13:41:16

Ciekawe strony